Kitap Sözleri

Bir başka Kitap Sözleri sitesi

Tag

Uluslar Sözleri

Yabanî uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir.

Yabanî uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir.

Yetişen zekâları kitaplarla beslemeyen uluslar

Yetişen zekâları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkûmdurlar.

Yetişen zekâları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkûmdurlar.

© 2023 Kitap Sözleri

Up ↑