Aziz Nesin’e soyadını sorarlar ve şöyle cevap verir;

1934 yılında soyadı kanunu çıktı. Herkes kendi soyadını kendisi seçtiği için, insanların bütün gizli, aşağlık duyguları ortaya çıktı.

Dünyanın en cimrileri ‘eli açık’

Dünyanın en korkakları ‘yürekli’

Dünyanın en tembelleri ‘çalışkan’ gibi soyadlarını aldılar.

Kendime “Nesin” soyadını aldım. Herkes, Nesin? diye çağırdıkça, ne olduğumu, hatırlamam için.

Aziz Nesin’i saygı ve sevgiyle anıyoruz…

Benzer Kitap Sözleri

  1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Biz şapkaya hakim olmalıydık!