Erdemli insanların dokuz düşüncesi vardır:

  1. Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler,
  2. Dinlediklerinde iyi duymayı düşünürler,
  3. Görünüşleri bakımından cana yakın olmayı düşünürler,
  4. Davranışlarında saygılı olmayı düşünürler,
  5. Konuşmalarında doğru sözlü olmayı düşünürler,
  6. İşlerinde ciddi olmayı düşünürler,
  7. Kuşkuya düştüklerinde soruları nasıl soracaklarını düşünürler,
  8. Öfkelendiklerinde sorunları düşünürler,
  9. Kazancı gördüklerinde adaleti düşünürler.

Konfüçyüs