Hakaret; aklı kıt olan zavallıların, söz bulamadıklarında kullandıkları, son çaredir.

Kurak, Jane Harper