Olacaklar zaten olmuştur.
Ne algıladığınız size bağlıdır.

Gölün Dibindeki Ev, Josh Malerman