Olmamı istediğin canavar değilim ben.
Ben Dexter’im.