Sultan Mahmud’a;

-Efendimiz, adamın biri peygamberliğini ilan etti derler. Padişah;

-Getirin bana! der.

Sahte peygamberi getirirler; yalın ayak başıkabak, açlıktan avurdu çökmüş, üstü başı dökülen biri.

-Götürün bunu, kırk gün yağ balla, fındık üzümle, baklava börekle besleyin! der.

Kırk gün sonra adamı huzuruna çağırtır, sorar:

-Nasıl yine peygamber misin?

-Evet…
-Peki peygamberlere vahiy gelir, sana da vahiy geliyor mu?

-Evet geliyor Cebrail vasıtasıyla geliyor.

-Ne deniyor vahiyde?

-Cebrail vasıtasıyla Allah bana! “Sen yerini buldun, sakın oradan bir yere kımıldama!” diyor.

Biz Adam Olmayız, Aziz Nesin