Senin kusurlarını söyleyen düşman, içten pazarlıklı bir dosttan daha iyidir.

Barbarlar Şehri, Lee Kelly

Benzer Kitap Sözleri

  1. Dan Brown: Silas’a koltuk değneğiyle vurdu!
  2. Dan Brown: Bir masaldan başka nedir ki?
  3. Julia Heaberlin: En güvendiğin dostun yaratır, En büyük kabuslarını…
  4. Marilyn Monroe: Dostluk için iyi bir tanım.
  5. Anonim: Kısa Kitap Sözleri
  6. Anonim: Aslında her kitap
  7. Anonim: Kitaplar da dostlar gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar.
  8. Anonim: Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynıdır