Kitap Sözleri

Bir başka Kitap Sözleri sitesi

Tag

Çin Sözleri

İngiltere Hong Kong’u nasıl ele geçirdi

Çin, asırlar boyunca kapalı bir ülkeydi ve yabancılar burayı keşfetmeye pek yanaşmazlardı. Avrupalı tacirler kaçakçılıkla Çin’e yüksek miktarlarda afyon getirdiler, insanlar bağımlı hâle gelerek afyona karşılık altın vermeye başladılar. Çin hükûmeti bu afyon ticaretini durdurmaya çalıştı ve İngilizler onları korkutmak… Continue Reading →

© 2023 Kitap Sözleri

Up ↑