Çin, asırlar boyunca kapalı bir ülkeydi ve yabancılar burayı keşfetmeye pek yanaşmazlardı.

Avrupalı tacirler kaçakçılıkla Çin’e yüksek miktarlarda afyon getirdiler, insanlar bağımlı hâle gelerek afyona karşılık altın vermeye başladılar.

Çin hükûmeti bu afyon ticaretini durdurmaya çalıştı ve İngilizler onları korkutmak için donanmalarını gönderdiler. 1839’dan 1842’ye kadar İngiltere ve Çin, Çin limanlarında savaştılar.

Çinliler yenildi ve İngilizler Çinlileri ticaret kanunlarını kabul etmeye zorladılar. Beş liman açıldı ve Hong Kong İngiltere’ye 99 yıllığına kiraya verildi. Bu süre boyunca burası çok güçlü bir finans ve ticaret merkezi hâline geldi.

Hong Kong bir İngiliz kolonisi değildi. On sekizinci yüzyılın ortalarında İngiliz krallığı dünyanın her bölgesine yayılmıştır.

Benzer Kitap Sözleri

  1. Anonim: Buharlı motor ne zaman bulundu
  2. Anonim: Endüstri Devrimi nedir
  3. Anonim: Afrika nasıl bir ülkedir
  4. Anonim: Amerika nasıl bağımsız oldu
  5. Anonim: İspanyol donanması nasıl mağlûp edildi