Kitap Sözleri

Bir başka Kitap Sözleri sitesi

Tag

Şair Sözleri

Halk ve millet şairleri daima mübarektir!

“Mensup oldukları milletin itikatlarını, gazalarını, hezimetlerini, elem ve neşatını terennüm eden o büyük halk ve millet şairleri benim için daima mübarektirler. Şair denilen mahluk biraz evliya ile kahraman arasında bir şey olmalıdır; Garb ‘ın ve Şark’ın eski şairleri böyleydi. Onun… Continue Reading →

© 2022 Kitap Sözleri

Up ↑