“Üzerinde bal mumu olmayan” ifadesinin arkasındaki sır çok basit, sevimli bir sır. Kökeni eski zamanlara dayanıyordu. Rönesans döneminde, pahalı mermerleri oyarken hata yapan İspanyol heykeltıraşlar bu hatalarını genellikle cera yani bal mumu ile kapatırlardı. Üzerinde hiçbir hata olmayan ve bal mumu ile düzeltme yapmayı gerektirmeyen bir heykele “sin cera heykel” yani “üzerinde bal mumu olmayan heykel” denirdi. Bu deyim sonunda dürüst ya da hakiki anlamına gelen her şey için kullanılmaya başlandı. İngilizcedeki “sincere” sözcüğü de İspanyolca sin cera “üzerinde bal mumu olmayan” ifadesinden türemişti.

Dijital Kale, Dan Brown (Sayfa 396)