“Aptal kaya tanrıları!” diye bağırdı Leo kaptan köşkünden. “Bu direği üçüncü değiştirişim! Ağaçtan mı topluyoruz bunları be?”

Nico kaşlarını çattı. “Direkler ağaçlardan yapılıyor.”

“Konu o değil!”

Hades’in Evi, Rick Riordan

Benzer Kitap Sözleri

  1. Anonim: Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer.