Ahlâk, bireydeki sürü dürtüsüdür. Herkes için geçerli olan bir ahlâk sistemi temelde ahlâksızdır. Ahlâk ne akılcı, ne mutlak ne de doğaldır. Dünya, her biri evrensellik iddiasında bulunan birçok ahlâk sistemi görmüştür.Dolayısıyla ahlâk sistemleri evrensel değildir, yaratıcılarının belli çıkarlarına hizmet ederler ve hem görüşlerimizi hem ufkumuzu daraltarak sosyal yaşamımızı evcilleştirecek belli bir yönetim biçimi dayatırlar.

Her Şey Dökülmüş müydü Kelimelere?, Friedrich Wilhelm Nietzsche

Benzer Kitap Sözleri

  1. Niyazi Koluş: Bir aile yetiştirdiği ahlaklı çocukları ile övünmelidir.
  2. Fyodor Mihayloviç Dostoyevski: Bana faydası olacak hiçbir ahlak kuralı yoktur
  3. Zygmunt Bauman: Zygmunt Bauman Sözleri