İngilizlerin Amerikalılara uyguladıkları ağır vergilerden bıkan Amerikan kolonileri, Bağımsızlık Bildirgesi’ni yayımladılar ve çıkan savaşta Amerikalılar bağımsızlıklarını ilân ettiler.

Yeni Amerikan devleti 13 eyaletten oluşuyordu (şu an bu sayı 50’ye ulaştı).

Kendilerine ait, her dört yılda bir seçimle başa gelen ve Kongre’yi yöneten bir başkanları vardı. Aynı yapı bugün de korunmaktadır.

On bir Konfederasyon eyaleti Amerika Birleşik Devletlerinde köleliğin serbest bırakılması nedeniyle ayrıldı. Beş köle eyaletinin, bazı üyeleri Konfederasyonu desteklese de Birleşik Devletlerde kalmaya devam etti.

Benzer Kitap Sözleri

  1. Sabahattin Ali: Bu memleketin bağımsızlığı her şeyden üstündür!
  2. Anonim: Kızılderililer topraklarını nasıl kaybettiler
  3. Anonim: İngiltere Hong Kong’u nasıl ele geçirdi
  4. Anonim: İspanyol donanması nasıl mağlûp edildi