Asıl kölelik 18. yüzyıldan sonra, Sanayi devrinden sonra başladı.
İnsanları belirli bir maaş karşılığında çalıştırarak köleleştirmeye başladılar.

İnsan Bankası, Niyazi Koluş

Benzer Kitap Sözleri

  1. Anonim: Bir kimse yalnız itaat gösterip itaatsizlik edemiyorsa