Bir kimse yalnız itaat gösterip itaatsizlik edemiyorsa bir köledir; eğer yalnız itaatsizlik gösterip hiç itaat etmisyorsa bir isyankardır (devrimci değil).

Benzer Kitap Sözleri

  1. Niyazi Koluş: Asıl kölelik Sanayi devrinden sonra başladı.