Değer taşıyan tek hikaye vardır,
O da bedelini senin ödediğindir.

İhanet, Camilla Grebe

Benzer Kitap Sözleri

  1. Mümin Sekman: Her zaman kendi hikayenin kahramanı gibi yaşa…
  2. Eddi Anter Sözleri: Hayat sayfaları bomboş bir hikaye kitabıdır.
  3. Suzanne Collins: Bedeli kendi canın olabilir!