Ren geyikleri göçmen hayvanlardır. Soğuk kuzey bölgelerinde sürüler hâlinde yaşarlar ve likenlerle beslenirler. Her sene, kar yağdığında, yiyecek kaynakları karlara gömüldüğünde, güneydeki sıcak bölgelere göç ederler. Karlar eridiğinde tekrar kuzey bölgelerine dönerler.

Kurak bölgelerde yaşayan ren geyikleri, yazları Arktik tundralarda, kışları ise tundraların güneyindeki her mevsim yeşil olan ormanlarda geçirirler. Bu ren geyikleri, Alaska’nın batısından, Grönland’ın batısına kadar olan bölgede görülür. Batıdakiler, geniş sürüler hâlinde yaşarlar ve günlerce dolaşırlar. Otlama alanlarını tüketmezler çünkü, durmadan bir yerden başka bir yere hareket hâlindedirler. Yazın, genellikle ot ve bazı çalıların yapraklarını yerler; kışınsa, ana besinleri likenlerdir.

Yabanî sıçan, fareyle akraba, küçük, tombul bir hayvandır. Yaşam alanları kitapsozleri kalabalıklaştığında ve yiyecek kıtlığı çekilmeye başlandığında, zorunlu olarak göç ederler. Efsaneye göre, her birkaç yılda bir, çok büyük sayıda yabanî sıçan denize doğru yol alır ve kendilerini boğarlar.

Benzer Kitap Sözleri

  1. Kolektif: İnsanlar bütün hayvanlardan daha vahşidir!
  2. Anonim: Yabanî uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir.
  3. Anonim: Bok Böceği
  4. Anonim: Kızılderililer topraklarını nasıl kaybettiler
  5. Anonim: Sincaplar uçabilir mi?
  6. Anonim: Pangolin nedir
  7. Anonim: İlk taşıma araçları nelerdi?