Olmak ya da yok olmak… İşte asıl mesele bu… Acaba zalim feleğin okuna, taşına göğüs germek mi, yoksa bu mihnet deryasına karşı koyarak hepsine son vermek mi daha asil bir hareket olur?

Ölmek: Uyumak… Hepsi bu kadar… Ve bir uykuyla bütün kalp ağrılarını, vücudun yakındığı bin bir tabii derdi dindirebilmek… İşte varlığımızın özlediği netice! Ölmek, uyumak, uyumak!

Belki bir rüya görmek… Ah, işte güçlük burada! Çünkü ruhumuz bu fani kalıptan sıyrılıp ölüm uykusuna daldığı an nasıl bir rüya göreceğimizi kim bilir? İşte bizi düşündüren ve uzun ömür felaketine katlandıran bu.

Yoksa kim, bir yalın hançerle hayata son vermek varken zamanın darbelerine ve hor görmesine zalimin zulmüne, mağrurun küstahlığına, reddedilmiş aşkın sızılarına, adaletin sürüncemesine, mevki sahiplerinin hakaretine, liyakat ehlinin liyakatsizler tarafından aşağılanmasına katlanır?

Kim bu yüklere tahammül eder? Eğer o keşfedilmemiş, o sınırlarından hiçbir seyyahın geri dönmediği o alem o ölümden sonraki şeyin dehşeti irademizi şaşırtmasa ömrün meşakkatleri altında terler, inler miyiz? Bütün bunlar bize bilmediğimiz fenalıklara atılmaktansa içinde bulunduklarımıza katlanmayı hoş gösteriyor.

İşte hepimizi korkak yapan bu şuurumuzdur ve işte bu endişeler azim ve kararımızı solduruyor. Yüksek ve önemli girişimler bu sebepten dolayı yönlerini değiştiriyor, faaliyet özelliklerini kaybediyorlar.

Hamlet, William Shakespeare

Benzer Kitap Sözleri

  1. Mümin Sekman: Bazı şeyler hiç değişmeyecek!
  2. Eddi Anter Sözleri: Hayat sayfaları bomboş bir hikaye kitabıdır.
  3. Vishen Lakhiani: Hayat bana düşünmeyi öğretti
  4. Steve Jobs: Hayatınızı başkalarının hayatını yaşamak için harcamayın.
  5. Johann Wolfgang von Goethe: Hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey
  6. Eddi Anter Sözleri: Hayatından çıkanlara da teşekkür etmeyi ihmal etme.
  7. Buket Uzuner: Nasıl olur da bu benim başıma gelebilir?
  8. Kristin Hannah: Hayatımın değişmesi gerektiğini biliyordum.
  9. Eddi Anter Sözleri: Bakmayın yaşıma başıma, biliyorum ki hayat boş
  10. Eddi Anter Sözleri: Hayatı ya hafızadan yaşarsın ya da yaşadıklarını hafızalara kazırsın…