Hayat dağınık tutkulardan ibarettir. Sen onları toplamak için uğraşırken an olur, biraz daha dağıttığını hissedersin. Elbette bulmak istediklerin ayağına gelmez, sen ona sahip olmak istiyorsan mutlaka emek vereceksin.

Tutkuları vardır insanın, hepsini yaşamaya ömür yetmez. Onun için de akıllı olan insan, pişman olmayacakları hayat tarzını arayıp bulurlar yaşamak için. Bırak, ulaşmaya güç yetiştiremediklerin yerinde kalsınlar. Onları da yitik sevdalarının arasında bırak.

Babamdan Sonra, Ahmed Günbay Yıldız