Şempanze bir maymundur, fakat özel bir tür maymundur. Maymunlardan en akıllı olanıdır.

Şempanze, bir Afrika kuyruksuz maymunudur ve birçok özelliği insanlara benzer. Şempanzeler, akıllı, oyuncu ve meraklıdır. Bu nedenle onları eğitmek kolaydır. Bilimsel kanıtlar, şempanzelerin ve en yakın akrabaları olan bonobo ve pigmi şempanzelerinin, insana diğer bütün hayvanlardan daha yakın olduklarını göstermektedir.

Şempanzeler aynı zamanda, goriller, orangutanlar ve jibonlarla da (kuyruksuz Asya maymunu) akrabadır. Şempanzeler, Afrika’da, Victoria Gölü’nden Gambiya’nın kitap sözleri doğusuna kadar olan bölgede yaşar. Şempanze türleri üçe ayrılır: Ana şempanzeler, uzun tüylü şempanzeler ve batı şempanzeleri.

Jibon, soyu tükenmekte olan bir canlıdır. Yaşadıkları ormanların yok edilmesi ve yavrularının yiyecek veya evcil hayvan satışı için yakalanması, bu hayvanların soyunu tükenme noktasına getirmiştir.

Benzer Kitap Sözleri

  1. Anonim: Afrika nasıl bir ülkedir
  2. Anonim: Pangolin nedir